Examinarea contabilitatii

Servicii de evidenta contabila

Legea contabilitatii prevede posibilitatea organizarii si conducerii contabilitatii pe baza de contracte
de contract incheiat cu persoane inscrise in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania. Cabinetul nostru se bucura de o buna reputatie contabila in domeniul teoriei
aplicate si practicii contabile prin activitatea celor cinci experti contabili recunoscuti national.
Serviciile de evidenta contabila cuprind:
• evidenta contabila (sintetica si analitica)
• calcul salarii cu intocmirea tuturor declaratiilor necesare
• efectuarea de analize economico-financiare
• efectuarea raportarilor lunare, trimestriale si anuale

Persoane de contact in domeniul serviciilor de evidenta contabila:
mariana.rotar@abaconsulting.ro

Supravegherea si controlul contabilitatii
Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului societatii, insa,
expertiza oferita de noi contribuie la:
• transpunerea conturilor intocmite in concordanta cu standardele de contabilitate romanesti in alte
sisteme contabile (IFRS, US GAAP);
• acordarea asistentei privind organizarea serviciului de evidenta contabila;
• implementarea si aplicarea softului adecvat;
• verificare lunara a contabilitatii;
• asistenta la calculul profitului contabil si a profitului fiscal;
• verificarea respectarii cadrului legal privind disciplina financiar-contabila;
• verificari privind tratamentele contabile si tratamentele fiscale aplicate diferitelor categorii de operatiuni;
• consultanta in domeniul calculatiei costurilor, contabilitatii de gestiune, contabilitatii financiare.

Specialistii nostri sunt doctori in contabilitate cu specializari la universitati din Franta, Germania, Anglia,
Ungaria. De asemenea trebuie mentionat ca dl. Horia Cristea a fost multa vreme vicepresedintele
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, iar in prezent este membru in consiliul
International Fiscal Association Filiala Romania.

Persoane de contact in domeniul serviciilor de supraveghere si controlul contabilitatii:
alin.dumitrescu@abaconsulting.ro

Intocmirea situatiilor financiare consolidate
Intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, globalizarea economiei determina aprecierea raportarilor financiare
nu numai dupa criterii comune (IFRS, US GAAP etc.), dar si consolidarea acestora la nivel de grup.
Consultantii nostri au specializari postuniversitare (master, doctorat) in domeniul tehnicilor de consolidare a
conturilor, fiind recunoscuti la nivel national ca si promotori in domeniu. Serviciile oferite vizeaza:
• pregatirea pachetelor de consolidare in conformitate cu normele grupului, IFRS;
• consolidari de conturi propiu-zise, pe baza contractuala sau conform cerintelor legii contabilitatii.

Persoane de contact in domeniul serviciilor privind consolidarea conturilor:
ovidiu.bunget@abaconsulting.ro
alin.dumitrescu@abaconsulting.ro

Training in domeniul contabilitatii, IFRS
Lectorii ABA sunt cadre didactice, recunoscuti practicieni care au avut un rol deosebit in reforma
contabilitatii din Romania:
• desfasoara un program intens pe linia aplicarii directivelor europene si Standardelor Internationale de
Raportare Financiara in context romanesc;
• sunt lectori ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si ai Camerei Auditorilor
financiari din Romania;
• au elaborat o parte din Ghidurile de intelegere si aplicare a Standardelor Internationale de Raportare
Financiara;
• sunt prezente constante in paginile revistelor de specialitate din Romania cu articole despre problemele
practicii fiscale si contabile;
• au calitatea de reprezentanti ai Profesiei in organismele de conducere ale Camerei Auditorilor
Financiari din Romania.

Persoane de contact in domeniul training-ului in domeniul contabilitatii:
ovidiu.bunget@abaconsulting.ro
alin.dumitrescu@abaconsulting.ro

Expertize contabile judiciare si extrajudiciare
Expertii nostri contabili si fiscali realizeza expertize contabile judiciare actionand atat in calitate de experti
contabili numiti cat si de experti contabili recomandati (expert parte). De asemenea, realizam expertize
contabile extrajudiciare privitoare la:
• evaluarea aporturilor la majorarea capitalului social;
• conversia de datorii in actiuni;
• stabilirea dividendelor;
• constatarea varsamintelor.

Persoane de contact in domeniul expertizelor contabile:
ovidiu.bunget@abaconsulting.ro
radu.bufan@abaconsulting.ro

Accounting & Tax report
Studii, sinteze, probleme ale actelor normative pricipale din domeniul contabilitatii si fiscalitatii

Persoane de contact in domeniul accounting & tax report::
ovidiu.bunget@abaconsulting.ro