Audit financiar

In Auditarea situatiilor financiare ale societatilor comerciale confera credibilitatea necesara in fata investitorilor, bancilor si a partenerilor comerciali.
ABA Audit este membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania si este agreata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pentru auditul situatiilor financiare ale entitatilor listate la Bursa de Valori Bucuresti precum si de Banca Nationala a Romaniei pentru auditul institutiilor financiare nebancare. ABA Audit s-a impus pe piata de profil drept unul dintre cele mai performante, fiind pozitionat pe locul 27 într-un top realizat, in anul 2005, in Romania, pe baza unor criterii de performanta si calitate.
Departamentul de audit este condus de Conferentiar Universitar Dr. Ovidiu Bunget titularul cursului de audit financiar din cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Administrare a Afacerilor si directorul masterului de Audit financiar-contabil si Profesor Universitar Horia Cristea, o personalitate recunoscuta in mediul universitar si al profesiei contabile.

Auditul situatiilor financiare intocmite conform legislatiei romanesti in vigoare Legislatia nationala (OMFP 1752/2005, Ordinul BNR nr. 5/2005 etc.), in spiritul directivelor europene,
impune restrictii in ceea ce priveste cerinta auditarii situatiilor financiare anuale.

Auditul situatiilor financiare intocmite conform altor norme Experienta acumulata in cabinetele multinationale si studiile de specialitate realizate in tara si strainatate ne
permit sa realizam lucrari de :
• audit al situatiilor financiare intocmite in conformitate cu normele interne ale grupului (pachete de consolidare)
• audit al situatiilor financiare intocmite in conformitate cu IFRS
• audit al situatiilor financiare consolidate

Servicii conexe auditului financiar
Angajamente de revizuire a situatiilor financiare
Prin acest lucrari se urmareste concluzionarea de catre auditor, pe baza de proceduri care nu presupun punerea in lucru a tuturor diligentelor pe care le presupune un audit, ca nu a fost descoperit nici un fapt de importanta semnificativa care l-ar face pe auditor sa aprecieze ca raportarile financiare, nu au fost stabilite, in toate aspectele lor semnificative, conform unei referinte contabile identificate. Astfel de lucrari sunt intalnite mai ales in ceea ce priveste raportarile semestriale ale entitatilor cotate, sau in ceea ce priveste lucrarile de due diligence.
Angajamente de efectuare a procedurilor agreate privind informatiile financiare
Pentru realizarea unor astfel de misiuni, se pun in lucru proceduri de audit definite de comun acord cu beneficiarii acestei lucrari. Destinatarii raportului trag ei insisi concluziile din lucrare.
Misiuni de compilare
În astfel de misiuni, auditorul utilizeaza, în primul rând, competentele sale contabile, in scopul verificarii modului de elaborare a unui set de raportari finaciare.

Avand in vedere cerintele legii contabilitatii referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii, serviciile noastre vizeaza certificarea situatiilor financiare ce urmeaza a fi publicate la Oficiul Registrului Comertului.

Persoane de contact in domeniul auditului financiar si misiunilor conexe:

ovidiu.bunget@abaconsulting.ro
alin.dumitrescu@abaconsulting.ro

Rapoarte de transparență

Raportari CAFR

Pentru detalii privind raportarea catre CAFR, va rugam sa contactati