Drept – Consultanta juridica

Drept – Consultanta juridica

Serviciile de consultanta juridica acordate clientilor nostri, prin intermediul juristilor si avocatilor colaboratori, vizeaza in principal toate domeniile dreptului comercial si ale dreptului muncii, oferind consultanta legala, la un inalt standard profesional, companiilor nationale, straine sau multinationale care opereaza in Romania.

Drept comercial
• Redactare contracte comerciale cu furnizorii si clientii, consultanta si asistenta pe parcursul negocierilor;
• Identificare debitori rau platnici, notificarea acestora , in vederea recuperarii debitelor, concilierea prealabila in vederea rezolvarii amiabile a litigiilor, actionarea in instanta a debitorilor;
• Analiza contractelor societatii si propunerea modalitatilor de imbunatatire a clauzelor contractuale in vederea preintampinarii in viitor a incasarii cu dificultate a creantelor;
• Asistenta in incheierea de tranzactii comerciale, proceduri de arbitraj,  conflicte intre asociati, actionari si partenerii comerciali, litigii referitoare la incalcarea obligatiilor contractuale, concurenta comerciala;
• Acte infiintare si modificare pentru asociatii si fundatii.

Drept societar
• Infiintare (inregistrare si autorizarea functionarii) societate comerciala;
• Schimbare sediu social;
• Inregistrare si autorizare punct de lucru;
• Majorare/Reducere capital social;
• Prelungirea duratei de functionare;
• Cesiune de actiuni si parti sociale;
• Inregistrare modificari: obiect de activitate, administrator, asociati, actionari, punct de lucru, sucursala;
• Excludere si retragere asociati, actionari;
• Numire, revocare si schimbare de administrator;
• Modificare obiect de activitate (adaugare, reducere, recodificare);
• Schimbare denumire firma;
• Fuziune, divizare, lichidare societati comerciale;
• Conceperea si redactarea tuturor documentelor necesare in vederea inregistrarii modificarilor la actele constitutive ale societatii (act constitutiv, act aditional, hotarirea AGA);
• Consiliere si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului si in fata altor autoritati cu privire la obtinerea inregistrarilor si avizelor necesare desfasurii activitatilor comerciale etc.

Dreptul muncii
• Consultanta in domeniul incheierii si modificarii contractelor individuale de munca (inclusiv cu privire la contestatiile impotriva deciziilor de sanctionare disciplinara, contestatii la desfacerea contractului individual de munca, etc);
• Asistenta pe parcursul negocierii conflictelor de munca;
• Participare la negocieri si redactarea contractelor colective de munca;
• Consultanta in domeniul drepturilor si obligatiilor personalului salariat si colaborator angajat de catre societate;
• Redactare documentatie si reprezentare în fata autoritatilor statului pentru obtinerea permiselor de munca si de sedere.

Drept civil
• Consultanta privind contractele cu caracter civil (achizitii terenuri, cladiri, închirieri, arendari etc.).

Legal report
• Sinteza periodica (bilunara) a noutatilor aduse de actele normative publicate, care au legatura cu activitatea clientilor.

Persoane de contact in domeniul consultantei juridice:
florentina.folea@abaconsulting.ro
dana.stefan@abaconsulting.ro
ramona.basaraba@abaconsulting.ro